7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Denver II  Скрининг тест за детско развитие Ръководство

Denver II Скрининг тест за детско развитие Ръководство

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Съдържание
Т.ВЪВЕДЕНИЕ 5
 
A. Цели 5
 
Б. История   5
 
B. Описание на теста . 6
 
Г. Обучение на оценители 7
 
Д. Приложение в клиничната и изследователска практика 7
 
II. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 8
 
A. Избор на потенциални айтеми 8
 
Б. Състав на извадката 8
 
B. Събиране на данни 8
 
Г. Изчисляване на нормите 9
 
Д. Надеждност 9
 
Е. Валидност   10
 
III. АДМИНИСТРИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 11
 
A. Тестови материали.... 11
 
Б. Тестова бланка 11
 
B. Калкулиране на календарната възраст и очертаване линия на възрастта 15
 
1. Общи инструкции   15
 
2. Коригиране на възрастта при недоносени 16
 
3. Очертаване линия на възрастта 16
 
Г. Администрация на теста 17
 
1. Общи инструкции 17
 
2. Осигуряване на сътрудничество 17
 
3. Въвеждане 18
 
4. Ред на изследването ... 18
 
5. Брой на подаваните айтеми 19
 
6. Оценка на поведението по време на теста 20
 
7. Оценяване на айтемите   20
 
Д. Интерпретация   21
 
1. Интерпретация на отделните айтеми     21
 
2. Интерпретиране на теста   24
 
3. Основания за насочване към допълнително изследване и консултация 24
4. Варианти на профили от тестови резултати 24
 
IV. УКАЗАНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АЙТЕМИТЕ 28
 
A. Личностно - социална сфера 28
 
Б.Фина моторика - Адаптивност 33
 
B. Говор   41
 
Г. Груба моторика 47
 
V. САМООЦЕНЯВАНЕ   54
 
A. Кратки отговори   54
 
Б. Изберете верния отговор 55
 
B. Интерпретация на профили от DENVER II 57
 
Г. Отговори   61
 
VI. ЧЕК-ЛИСТ ЗА САМООЦЕНКА ПРИ АДМИНИСТРИРАНЕ 63
 
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ    65
 
Приложение А: Възраст, в която посоченият процент от нормативната извадка изпълнява успешно показателя 65
 
1. Личностно - социална сфера   65
 
2. Фина моторика - Адаптивност 66
 
3. Говор 67
 
4. Груба моторика     68
 
Приложение Б: Нови, променени или пропуснати айтеми в сравнение с оригиналния тест   70
 
1. Нови айтеми     70
 
2. Променени айтеми     71
 
3. Пропуснати айтеми.....   71
`