7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software

Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software

Сумата се прибавя директно в кошницата
23.00лв


Съдържание
 
Предисловие... \\
 
Предговор ....................................13
 
Упътване3а читателя  15
 
Глава 1 Въведение 17
 
1.1 Какво представляват шаблоните 3а дизайн? ....19
 
1.2 Шаблони 3а дизайн в Smalltalk MVC ...................21
 
1.3 Описание на шаблоните 3а дизайн..... 24
 
1.4 Каталогът с шаблони 3а дизайн 26
 
1.5 Организация на каталога 28
 
1.6 Как шаблоните 3а дизайн разрешават дизайнерски
 
проблеми       30
 
1.7 Как да изберем шаблон 3а дизайн............ 53
 
1.8 Как да използвате шаблоните 3а дизайн ................................. 55
 
Глава 2 Практически пример: Проектиране на редактор за
 
документи 59
 
2.1 Проблеми на дизайна 59
 
2.2 Структура на документа... ..61
 
2.3 форматиране 68
 
2.4 Елементи на потребителския интерфейс 72
 
2.5 Поддръжка на множество стандарти 3а външен вид 76
 
2.7 Потребителски операции....................................   90
 
2.8 Проверка на правописа и сричкопренасяне 96
 
2.9 Обобщение       111
 
Каталог на шаблоните 3а дизайн 113
 
Глава 3 Създаващи шаблони 115
 
Абстрактна фабрика (Abstract Factory) 121
 
Метод фабрика (Factoiy Method) 132
 
Прототип (Prototype)    ....144
 
Сек (Singleton)        156
 
Строител (Builder) 165
 
Дискусия 3а създаващите шаблони.   178
 
Глава 4 Структурни шаблони 179
 
Адаптер (Adapter)       ..181
 
Декоратор (Decorator)     195
 
Композиция (Composite) 207

 

Предисловие

Тази книаа не е въведение в обектно-ориентираната технология или дизайн. Мноао книаи вече бършат тази работа чудесно. Тази книаа предпола-8а, че сте значително напреднали 6 поне един обектно-ориентиран език за програмиране, както и че имате известен опит 6 обектно-ориентирания дизайн. Определено не е необходимо да изтичате към най-близкия речник при първото споменаване на “типове” и “полиформизъм”, или “интерфейс” Вместо “имплементационно” наследяване.

От друга страна, това не е и някакъв сложен технически трактат. Това е книаа за шаблони за дизайн, описваща прости и елегантни решения на спеиифични проблеми в обектно-ориентирания дизайн на софтуер. Шаблоните за дизайн съдържат решения, които са разработвани и развивани дълго време. От това следва, че това не са дизайни, за които хората се сещат 6 самото начало. Те отразяват премълчаното преработване и компромиси в борбата на разработчиците за по-широко повторно използване и гъвкавост на техния софтуер. Шаблоните за дизайн съдържат тези решения в една сбита и лесна за прилагане форма.

Шаблоните за дизайн не изискват mimo необичайни възможности на езика за програмиране, mimo невероятни програмни трикове, с които да смайваше своите приятели и ръководители. Всичко може да бъде имплементира-но със стандартни обектно-ориентирани езици, въпреки че може би ще отнеме малко повече работа, отколкото решенията, които ви хрумнат първоначално. Допълнителните усилия обаче неминуемо се отплащат 6 увеличена гъвкавост и възможност за многократно използване.

След като веднъж проумеете шаблоните за дизайн и възкликнете “Аха!” (вместо просто “Ъхъ?”) при работа с тях, никога вече няма да мислите за обектно-ориентирания дизайн по същия начин. Ще получите прозрения, които могат да направят дизайните ви по-гъвкави, по-модулни, с по-широка употреба и по-разбираеми - което е и първопричината да се интересувате от обектно-ориентираната технология, нали?

Няколко думи на предупреждение и насърчение. Не се притеснявайте, ако не проумеете напълно тази книга при първия прочит. Ние не успяхме да я разберем напълно при първото написване! Не забравяйте, че това не е кни-аа за едно прочитане и поставяне на рафта. Надяваме се, че ще се връщате към нея отново и отново за вдъхновения и прозрения 6 дизайна.

Тази книга има дълга история. Тя видя четири държави, браковете на трима от авторите си и раждането на два (без родствени връзки) наследника. Много хора имат участие 6 разработването й. Специални благодар-
I

`