7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Developmental Profile 3

Developmental Profile 3

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ           5
 
АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 7
 
Интерпретация на резултатите 9
 
ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ             25
 
Надеждност 25
 
Валидност    28
 
Обобщение и насоки за бъдещи проучвания   37
 
БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ 38
 
Нормативна извадка   38
 
Клинична извадка......        39
 
Проверка на различията по пол 40
 
Описателна статистика   43
 
Надеждност 45
 
Валидност , 46
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА КОРИГИРАНЕ НА DP-З ПОКАЗАТЕЛИ 61
 
Физически умения 61
 
Адаптивни поведенчески умения   68
 
Социални и емоционални умения 75
 
Когнитивни умения     82
 
Комуникативни умения 88
 
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА   97
 
Приложение А        101
`