7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
1000 думи немска книжка 1 урок 1-11

1000 думи немска книжка 1 урок 1-11

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


В българския език всички гласни са кратки, но в немския език те са дълги и кратки. Запомнете това и внимавайте, загцото дължината на гласната често променя значението на  ;думите:лкаттдкам)-;е „гребен“, а кат (кам) е „дойде“. ■

Навярно забелязахте също, че ie е един звук - дълго I, като ,,е“то не се произнася: Sie (за).

А сега малко граматика, колкото за начало. В немски език -.«©определителният- член за м.р. и ср. р. е ein (айн) - един, едно и за ж.р. - eine (айне) - една.

Да се върнем към вече познат израз:

1st eine Wand. - в разказното изречение сказуемото стои винаги ка второ място, а във въпросителното - dst das eine Wand ? - то е на първ о място. Но ако изречен и ето зап очв а с въпросителна дума, сказуемото пак е на второ място - Was ist das? Mst    е 3 л. ед. ч. на спомагателния глагол sein (заин),

„съм“.

за повече информация: 088 682 47 47

 

`