7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Čeština pro středně a více pokročilé

Čeština pro středně a více pokročilé

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.90лв


OBSAH
Pfedmluva 5
 
1. lekce
 
Volny са§^ casovàm obtiznejsich sloves,
 
rozsirovani slovni zàsoby 7
 
2. lekce
 
Kultura v Praze; podminovaci zpusob, funkcni styly 18
 
3. lekce
 
Skolsky systém; vid, prehled predlozek 32
 
4. lekce
 
Ceskà republika; trpny rod 45
 
5. lekce
 
Poéasi, svàtky; jednoclenné véty, prislovce 54
 
6. lekce
 
Moda; pndavnà j ména, umélecky sty! 64
 
7. lekce
 
Rodina; pridavna jména privlastnovaci,
 
volny a tésny privlastek 77
 
8. lekce
 
Vyziva; zajmena    85
 
9. lekce
 
Problémy dnesni spolecnosti; cislovky 96
 
10. lekce
 
Ree novin; spojky, souveti, publicisticky styl 106
 
11. lekce
 
Cetba novin; odborny styl, prechodniky 118
 
12. lekce
 
Zivotni prostredi; vztaznà zajmena, vztazné véty 130
 
13. lekce
 
Ekonomika; slovosled 139
 
14. lekce
 
Z kulturniho zemépisu èR;
 
obtiznejsi pnpady sklonovani substantiv 149
 
15. lekce
 
Cestina v ciziné; obecnà cestina   162
 
Jmenny rejstfik 171
 
Vecny rejstfik 175
 
Vybérovy cesko-anglicky slovnicek lingvistickych terminù 179
 
Vybér doporucené literatury 182
 
Elie ke cvicemm 183
 
Cesko-anglicky slovnik   197
`