7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
ECPE 1 Tests for the Michigan Proficiency

ECPE 1 Tests for the Michigan Proficiency

Сумата се прибавя директно в кошницата
15.00лв


CONTENTS

ECPE FACTS
 
ECPE Exam - Format and Content , . ......... 4
 
ECFE Exam - Scores and Results 5
 
Sample Answer Sheet ........ —... 6
ECPE Test 1 9
 
ECPE Test 2 26
 
ECPE Test 3 43
 
ECPE Test 4......... 60
 
ECPE Test 5 77
 
ECPE Test 6 94
 
ECPE Test 7 Ш
 
ECPE Test 8 128
 
ECPE Test 9 145
 
ECPE Test 10... 162
 
Further Practice on Cloze Passages ..... ... . 179
 
Further Practice on Grammar * 189
 
Further Practice on Vocabulary 193
 
Glossary to Vocabulary Section of ECPE Tests 197
`