7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Espanol como primera lengua extranjera С1

Espanol como primera lengua extranjera С1

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


CONTENIDO
Introduccion
 
Предговор..... 5
 
I parte
 
EXAMEN ESCRITO (CIENCIAS POLITICAS) ..9
 
Model© 1
 
La decadencia de Europa .....9
 
Modelo 2
 
La muerte del caudillo 12
 
Modelo 3
 
Chelsea, “capitana” del buque Clinton 15
 
Modelo 4
 
jMi gloria! jMi gloria! ^Por que me la arrebatan? 18
 
Modelo 5
 
El petroleo ....20
CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN ESCRITO (CIENCIAS POLITICAS)..... 22
 
II parte
 
EXAMEN ORAL (CIENCIAS POLITICAS) 23
 
Modelo 1
 
Призваният политик или държавникът. 23
 
Modelo 2
 
Промяна на външната политика. Перспективи за България. 24
 
Modelo 3
 
България в условия на криза 25
 
Modelo 4
 
Венецуела след Чавес 26
 
Modelo 5
 
Реваншът на Куба 27
 
CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN ORAL/CIENC1AS POLITICAS.................. .....28
 
III parte
 
EXAMEN ESCRITO (ECONOMICAS)...,................ 29
 
Modelo 1
 
De la transicion a la diplomacia comercial 29
 
Modelo 2
 
La Republica de Colombia 32
 
Modelo 3
 
El cambio necesario ................................................................................35
 
Modelo 4
 
Algunos peligros que acechan a los paises emergentes.. 38
 
Model© 5
 
El FMI pide al BCE un programa de compra de 'bonos soberanos' a gran escala.... 41
CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN ESCRITO (ECONOMICAS) 44
 
IV parte
 
EXAMEN ORAL (ECONOMICAS) 45
 
Modelo 1
 
Развитие на концесиите в България - ..-45
 
Modelo 2
 
Международни преговори - 46
 
Modelo 3
 
Конкурсът Next Generation 47
 
Modelo 4
 
Преки задгранични инвестиции 48
 
Modelo 5
 
Политическа икономия в сянка   -49
 
CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN ORAL/ECONOMICAS.,..   50
`