7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Essential guide to blood groups

Essential guide to blood groups

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Съдържание
1. Въведение към кръвните групи 3
 
2. Техники за кръвногрупово изследване 10
 
3. АВО кръвни групи 27
 
4. Rh кръвногрупова система 43
 
5. Други кръвногрупови системи и антигени,
 
които не принадлежат към кръвногрупови системи 58
 
6. Клинично значение на кръвногруповите антитела 78
 
7. Осигуряване на качество в имунохематологията 93
 
за повече информация: 088 682 47 47
 
`