7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Eволюция на конституционализма Близнашки 2017

Eволюция на конституционализма Близнашки 2017

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ 7
 
Първа глава
 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ: ПОНЯТИЕ И ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ 11
 
§ 1. Понятие за конституционализъм 11
 
§ 2. Фази в развитието 41
 
Глава втора
 
АНТИЧЕН КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ 49
 
§ 1. Държавното устройство на Атинската демокрация
 
(VI-IV в. пр.н.е.) 49
 
§ 2, Конституцията на Римската република от класическия период
 
{Ш-П в. пр.н.е,) 72
 
Глава трета
 
СРЕДНОВЕКОВЕН КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ 101
 
А. Абсолютизъм и конституционализъм 110
 
Б. Предмодерен конституционализъм 120
 
Глава четвърта
 
МОДЕРЕН КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ 137
 
А. Либерален конституционализъм 142
 
Б, Демократичен конституционализъм 183
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 203
`