7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
EXCEL 97 - Самоучител за всеки - Михел Карбо

EXCEL 97 - Самоучител за всеки - Михел Карбо

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


ВЪВЕДЕНИЕ       3
 
ПЪРВА ЧАСТ   4
 
Запознаване с Excel 4
 
1. Преглед на програмата 4
 
2. Структура на таблицата 7
 
3. На пазар с Excel   10
 
4. Осце работа по таблицата 14
 
5. Как се пише касова бележка ...... 17
 
6. Локална мрежа (LAN) 18
 
7. Методи 3а избор и копиране.... 21
 
“ Опции и настройка 25
 
ВТОРА ЧАСТ   28
 
Напред с Excel     28
 
9. Диаграми с наставник 28
 
10. Осце работа с диаграми 30
 
11. Последни упражнения
 
с диаграми 33
 
12. Вмъкване на текст 34
 
13. Центриране 6 няколко
 
клетки и други трикове 35
 
14. Работа с няколко таблици 38
 
15. Копия и поредици 39
 
16. Цифрови форматиза дата ... 42
препратка към клетка 46
 
19. Въведение във функциите 48
 
20. функция Goal Seek 50
 
ТРЕТА ЧАСТ 52
 
По-големи проекти с Excel 52
 
21. Семеен бюджет 52
 
22. Обединяване 57
 
23. Максимална/минимална
 
стойност 59
 
24. Лихви по сметка 61
 
25. База данни, сортиране
 
и филтри 63
 
26. Данъчна програма 69
 
27. Изчисляване на данъци 72
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 75
 
Бърз преглед на Excel 75
 
28. Математически оператори.. 75
 
29. Комбинации от клавиши
 
в Excel 76
 
ПОКАЗАЛЕЦ 77
`