7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Family and Friends 1 Workbook 2nd Edition

Family and Friends 1 Workbook 2nd Edition

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.50лв


Starter Hello! 4
Unit 1 What's this? 8
About me: writing about my school things 13
Unit 2 Playtime! 14
About me: writing about my favourite toys 19
Unit 3 This is my nose! 20
About me: writing about my body 25
Fluency Time!1 26
- ■· V ■ ■f ■' Review 1 28 i
Unit 4 He's a hero! 30
About me: writing about my family 35
Unit 5 Where's the ball? 36
About me: writing about the park 41
Unit 6 Billy's teddy! 42
About me: writing about my family's things 47
Fluency Time! 2 48
Review 2 50 1
Unit 7 Are these his trousers? 52
About me: writing about my favourite clothes 57
Unit 8 Where's Grandma? 58
About me: writing about my home 63
Unit 9 Lunchtime! 64
About me: writing about my lunch box 69
Fluency Time! 3 70
 
За повече информация - 088 682 47 47
`