7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Family and friends Workbook 2

Family and friends Workbook 2

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.10лв


Unit 1 Our new things 8
About me: writing about my classroom 13
Unit 2 They’re happy now! 14
About me: writing about my feelings 19
Unit 3 I can ride a bike! 20
About me: writing about what I can and can’t do 25
Review 1 26
Unit 4 Have you got a milkshake? 28
About me: writing about my lunch box 33
Units We’ve got English! 34
About me: writing about my school subjects 39
Unit 6 Let’s play after school! 40
About me: writing about what I do after school 45
Review 2 46
Unit 7 Let's bu y presents! ~~ 48
About me: writing about presents for my mum 53
Unit 8 What's the time? 54
About me: writing about my day 59
Unit 9 Where does she work? 60
About me: writing about where my family work 65
Review 3 66
Unit 10 It’s hot today! 68
About me: writing about the weather 73
Unit 11 What are you wearing? 74
About me: writing about the clothes I’m wearing 79
Unit 12 You’re sleeping! 80
About me: writing about my family at a party 85
Review 4 86
Unit 13 Look at all the animals! 88
About me: writing about a farm visit 93
Unit 14 Look at the photos!  About me: writing about me and my friends 94
in Primary 2 99
Unit 15 Well done! 100
About me: writing about a school open day 105
Review 5 106
Picture Dictionary 108
Handwriting 117
`