7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Fit - Ball и кинезитерапия

Fit - Ball и кинезитерапия

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Съдържание:
 
ВЪВЕДЕНИЕ
 
ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ НА FIT-BALL УПРАЖНЕНИЯТА
 
ОТ FIT-BALL СЕДЕЖА ДО FIT-BALL ТРЕНИРОВКАТА
 
МУСКУЛНА СИЛА С FIT-BALL
 
Тренировка на екстензори в тазобедрената става
 
Тренировка на абдуктори и аддуктори в тазобедрена става
 
Тренировка на мускулите екстензори на трупа
 
Тренировка на m. triceps brahii
 
Тренировка на коремна мускулатура и флексия
 
в тазобедрени стави (m. iliopsoas)
 
Комбиниране на Rhysio Roll и Gymnic с други уреди
 
КООРДИНАЦИЯ, РАВНОВЕСИЕ,
 
ПРОПРИОРЕЦЕПЦИЯ И FIT-BALL
 
FIT-BALL КАТО ПОДПОМАГАЩО СРЕДСТВО
 
В МАНУАЛНАТАТЕРАПИЯ
 
СТРЕЧИНГС FIT-BALL
 
ОБОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДИМСТВАТА
 
НА ТРЕНИРОВКАТА С FIT-BALL
 
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА FIT-BALL ГИМНАСТИКА
 
Приложение на Fit-ball в кинезитерапията
 
Профилактична насоченост
 
Приложение на FIT-BALL в спорта
 
КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПРАВИЛНИЯ РАЗМЕР И ВИД ТОПКА?..
 
ГРИЖИ ЗА ТОПКАТА
 
Техники за правилно напомпване
 
Правилно почистване на топката
 
Рискове за топката
 
ЛИТЕРАТУРА
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
Примерни упражнения от изходно положение седеж
 
Примерни упражнения от изходна позиция тилен лег
 
Примерни упражнения от страничен лег
 
Примерни упражнения от лег
 
Примерни упражнения от стоеж с Fit-ball
 
Примерни упражнения от изходно положение колянка и колянна опора
 
За повече информация: 0886 82 47 47
`