7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Five real test with key and explanatory answers 5

Five real test with key and explanatory answers 5

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


CONTENTS
УВОДНИ БЕЛЕЖКИ /5
PART ONE:

Five Practice Tests With Key and Explanatory Answers

Test One /9

ANSWER KEY /2 1 EXPLANATORY ANSWERS /2 1

Test Two /зз

ANSWER KEY /45 EXPLANATORY ANSWERS /45

Test Three /58

ANSWER KEY /71 EXPLANATORY ANSWERS /71

Test Four /84

ANSWER KEY /97 EXPLANATORY ANSWERS /97

Test Five /111

ANSWER KEY /123 EXPLANATORY ANSWERS /123

PART TWO:

Dictation

Letters: The Considerate Life /138

Managing Stress /139

The Art of Gift-Giving /140

What Is Really Risky? /141

The Mystery of Galaxy Formation /142

ANSWER SHEET /143

`