7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Food service industries book 1

Food service industries book 1

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.10лв


Table of Contents
 
Unit 1 - Parts of a Restaurant 4
 
Unit 2 - Tabletop Items   6
 
Unit 3 - Food Service Equipment 8
 
Unit 4 - The kitchen 1 1 o
 
Unit 5 - The kitchen 2 12
 
Unit 6 - Meals   14
 
Unit 7 - Restaurants 1 16
 
Unit 8 - Restaurants 2 18
 
Unit 9 - Fast Food 20
 
Unit 10 - Catering 22
 
Unit 11 - Delivery 24
 
Unit 12-Fine Dining 26
 
Unit 13 - Reservations   28
 
Unit 14 - Taking Orders   30
 
Unit 15 - Payment       32
 
Glossary 34
`