7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Go Flyers

Go Flyers

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


CONTENTS
 
Unit 1 People of work p. 4
 
Unit 2 We could watch the race on TV p. 6
 
Unit 3 It’s hotter today, Isn’t it? p. 8
 
Unit 4 Feds like home* p. 10
 
Unit 5 Ani mal planet p. 12
 
Unit 6 Art competition p. 14
 
Unit 7 Wh*ot the future holds   p. 16
 
Unit 8 Can you help me? p. 18
 
Unit 9 Wh»et should we eat? p. 20
 
Unit 10 Let's hove fun p. 22
 
Unit 11 Wh»at is this made of? p. 24
 
Unit 12 The way it used to be p. 26
 
Unit 13 Whtaf s the weather like? p. 28
 
Unit 14 Healthy body, healthy mind p. 30
 
Test 1 , p. 32
 
Test 2 p. 45
 
Test3 p. 58
 
Test 4 p. 71
 
Test 5 p. 84
 
Students CD Frock list p. 107
 
Word list p. 108

За повече информация: 088 682 47 47

`