7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Grammatik fran grunden

Grammatik fran grunden

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


Grammatik fran grunden

Innehall
Forord /
1 Varfor lasa grammatik? 9
Inledning till grammatiken
2 Fonem, morfem och grammatikens komponenter 12
3 Sammansattning och avledning 15
4 Av ledning och bojning 18
5 Grd, fras och mening 19
6 Oversikt over ordklasserna 21
7 Ordklass och satsdel 25
Ordklasserna
7- 8 Substantiv 28
t| 9 Adjektiv 34
: 10 Pronomen 38
11 Verb 42
12 Particip 46
A 13 Adverb 48
ri4 Prepositioner . 15 Subjunktioner 49
50
1 16 Konjunktioner 50
/ 17 Interjektioner 51
Ordfogningar och ledtyper
18 Typer av ordfogning 54
19 Samordning (paratax) 54
20 Underordning (hypotax) 57
21 Tillordning (katatax) och sidoordning 58
22 Norninala, adjektiviska. adverbiella och verbala led 59
23 Nominalfrasen 62
24 Nominalfrasens numerus 62
25 Nominalfrasens species 63
26 Nominalfrasens kasus 68
Satsdelama
27 Predikat och finit 72
28 Subjekt 72
29 Formellt och egentligt subjekt 74
30 Predikativ 76
31 Objekt 78
32 Adverbial 82
33 Attribut 89
34 Attributsbisatser 94
Nagra syntaktiska foreteelser
 
35 Utbrytning 98
 
36 Satsmotsvarigheter 99
 
37 Strykning (ellips) Ю2
 
38 Kongruens Ю5
 
39 Subjektsregeln Ю7
 
40 Reflexiv syftning Ю9
 
41 Infinitivers tankesubjekt HO
 
42 Rackvidd och negativ polaritet 112
 
Satstyper och ordfoljd
 
43 Mening och sats 1 1 6
 
44 Huvudsats och bisats 1 18
 
45 Fundament och ordfoljd 11y
 
46 Huvudsatsordfoljd och bisatsordfoljd 122
 
47 Fria fundament och extraposition 124
 
48 Blockled och satsflata 126
 
49 Meningstyper 129
 
50 Typer av bisatser 122
 
51 Bisatser med huvudsatskonstruktion 135
 
52 Direkt och indirekt anforing 136
 
53 Ordfbljdsprinciper 138
 
54 Universalia for ordfoljden 142
 
Mer om satsens struktur
 
55 Tempus 146
 
56 Modus och modalitet 149
 
57 Aktionsart l^O
 
58 Konstruktionsvaxling 15a
 
59 Diates 154
 
60 Kausativ och inkoativ konstruktion 157
 
61 Symmetriska predikat 158
 
62 Fier exempel pa konstruktionsvaxlingar 159
 
63 Huvudsatsstil, bisatsstil och nominalstil 160
 
Satsanalys och satsalstring
 
64 Grammatikens direkfionaiitet 164
 
65 Nagra modeller for satsanalys 165
 
66 Ett fdrenklat system for satsgenerering 169
 
67 Sprakets ogripbarhet 122
 
Ovningsuppgifter 123
 
Facit till ovninssuppsifterna 178
 
Litteratur j 87
 
Register 188
`