7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
HER PA BERGET ARBEIDSBOK, DAMM 2016г

HER PA BERGET ARBEIDSBOK, DAMM 2016г

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


Innhold
 
NIVA B2
1 Et land langt mot nord 7 4 Skole og hoyere utdanning 44
Litt om Norge 7 Utdanning for alle 44
Byer og tettsteder / Distriktene 8 Hva mener partiene? 44
Vannkraft 8 Hoyere utdanning 45
Oljeproduksjonen gar ned 8 Undervisningsformer 47
Grammatikk: Grammatikk:
Helsetninger 9 Adjektiv i entail og flertall 47
Setninger med kanskje, plassering av ikke 11 Adjektiv i bestemt form 48
Konjunksjonene for og sa 12 Adjektiv - komparativ og superlativ 50
Skriving: Adjektiv brukt som substantiv 51
Reklametekst 13 Skriving:
Struktur- og lytteovelser 14 Resonnerende og argumenterende tekst 52
Oppsummering 17 Struktur- og lytteovelser 54
Oppsummering 56
2 Dagligliv 19
Slik lever vi 19 5 Arbeidsliv 58
Sosiale medier / Er informasjonen riktig? 20 Innledning / Johan pa jobbintervju 58
I Organisert fritid 20 Arbeidsmiljoloven 59
Barn og fritidsaktiviteter 21 Organisasjonene i arbeidslivet 60
s Grammatikk: Grammatikk:
Leddsetninger 21 Det som formelt subjekt 61
! Subjunksjoner i adverbiale leddsetninger 23 Utbryting 63
E Sporreord + som 24 Skriving:
Som-setninger 25 Jobbsoknad 65
l Skriving: Struktur- og lytteovelser 68
Leddsetninger i tekst 26 Oppsummering 70
E Struktur- og lytteovelser 28
1 Oppsummering 31 6 Klima og miljo 72
Avgift i rushtrafikken 72
1 3 Et flerkulturelt samfunn 33 Verden i dag 72
Samene 33 Fossile energikilder / Fornybar energi 73
! Tidlig innvandring 33 Hva kan du og jeg gjore? 73
Innvandring i dag 34 Grammatikk:
1 Grammatikk: Verb 74
| Substantiv 35 Framtid med vil, skal og kommer til a 76
1 Skriving: Infinitiv 77
1 Ubestemt og bestemt form i tekst 38 Tenkte tilfeller - hypotetiske utsagn 78
Struktur- og lytteovelser 40 Skriving:
f Oppsummering 42 Referat 79
f Struktur- og lytteovelser 80
I Oppsummering 83
Helsa var 85
Staten og helsa 85
Skal du vaksinere barnet ditt? 87
Klima og helseproblemer 88
Psykisk helse 89
Grammatikk:
Pronomen 89
Eiendomsord (possessiver) 91
Skriving:
Avisinnlegg 94
Struktur- og lytteovelser 96
Oppsummering 98
Litt norsk historie 100
Norvegr / Vikingtida 100
Harald Harfagre samler Norge? 101
Norge blir en enhet 102
Svartedauden 103
Dansketida 104
Union med Sverige / Norge blir selvstendig 104
Grammatikk:
Bli-passiv 105
S-passiv 107
Det som subjekt i passiv 108
Skriving:
Bruk av passiv i tekst 110
Struktur- og lytteovelser 112
Oppsummering 114
Nasj onsbyggingen 116
Nasjonalromantikken 116
Sno og ski 116
Fra ingen til to norske skriftsprak 117
Finnes det nasjonale saertrekk i dag? 118
Grammatikk:
Sammensatte substantiv 119
Sammensetning eller ikke? 121
Skriving:
A nyansere meningene i en tekst 121
Struktur- og lytteovelser 123
Oppsummering 125
 
10 Noen norske kunstnere 127
 
Edvard Munch 127
 
Knut Hamsun 128
 
Grammatikk:
 
Mengdeord (kvantorer) 129
 
Ingen - ikke noen - ingenting - ikke noe 130
 
Mengdeordene alle, hel og hver 131
 
Begge (to) - begge deler 132
 
Skriving:
 
Oppbygging av avsnitt i en faglig tekst 133 Struktur- og lytteovelser 135
 
Oppsummering 137
 
11 Maktfordelingen 139
 
Monarki og demokrati 139
 
Storting og regjering 139
 
Domstolene 140
 
Grammatikk:
 
Partisipper 141
 
Skriving:
 
Muntlig og skriftlig presentasjon 143
 
Struktur- og lytteovelser 145
 
Oppsummering 147
 
12 Politikk 149
 
De politiske partiene 149
 
Politisk innflytelse 150
 
Medienes rolle 151
 
Grammatikk:
 
Sammensatte verb 152
 
Skriving:
 
Formell e-post 154
 
Rapport 155
 
Struktur-og lytteovelser 157
 
Oppsummering 159
 
13 Internasjonale forhold 161
 
Krigogfred 161
 
 
`