7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Hitit 2 B1

Hitit 2 B1

Сумата се прибавя директно в кошницата
5.00лв


1.1 Yeni Bir i$ Bulmaliyim 6
 
GEREKLiLiK KiPi -mEli
 
GEREKLiLiK (hikayel KiPi -mEliydi (<mEli i-dil . GEREKLiLiK (rivayet) KiPi -mEilymi? (<mEII i-mi$)
 
IS DONYASI 1.2 i$ Yerinde 8
 
GEREKLiLiK -mEk/-mE + iyelik gerek(-)/lazim 1.3 Ba$annm Sirlan 10
 
ZORUNLULUK -mEk zorunda/mecburiyetinde, -mEyE mecbur
 
ZORUNLULUK kal-
2.1 Biraz Hareket! i$TE5L!K birbiri 12
$i/v\Di DGN05L0L0K kendi PEKiSTiRME kendi
SPOR ZAMANI 2.2 Dunden Bugune Spor DON08L0 CAT! 4ln- 14
2.5 En Buyuk Kim? i5TE$ CAT! 4)?- 16
 
3.1 Bir Dilek Tut 18
HAYALLER DiLEK KiPi -sE
3.2 Ne Yazik ki imkansiz 20
GERCEK OLSA DiLEK (hikayel KiPi lke$kel -sEydl (<sE i-dil
3.3 Hayal Et Olsun 22
ULACLAR -iylken (<i-ken)
 
4.1 Modamn Dunu, Bugunu
 
iLGECLER -DEn ben / -Dir
 
4.2 Vitrinde Neier Var?
 
ULAGLAR -Dik + iyelik + -InidEn beri
 
4.3 Bu Beninn Tarzim
 
ULACLAR (-DiL-(y)Eli
24
 
26
 
28
BU YIL MODA NE?
EGiTiM $ART
5.1 Ders Basliyor
 
KO$UL KiPi zaman + -fylsE (< i-sei
 
5.2 Asia Gee Degiidir
 
 
`