7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
IELTS practice tests plus 2 Morgan Terry

IELTS practice tests plus 2 Morgan Terry

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.00лв


Introduction to IELTS 4 Test 5 109
Overview of the test 4 Listening module 109
Results 4 Reading module 115
The IELTS Nine-band Scale 4 Writing module 126
Overview of the IELTS Test 5 Speaking module 127
Listening 5
Academic Reading 5 Test 6 128
Academic Writing 6 Listening module 128
General Training Reading 6 Reading module 132
General Training Writing 7 Writing module 141
Speaking 7 Speaking module 142
Test 1 8 General Training Test 143
Listening module 8 Reading module 143
Reading module 16 Writing module 153
Writing module 32
Speaking module 36 Assessing Your Writing 155
Test 2 38 Vocabulary Pages ' 159
Listening module 38 1 The Language of Change 159
Reading module 46 2 The Language of Cause and Effect 160
Writing module 60 3 The Language of Comparison and Contrast 161
Speaking module 64 4 The Language of Education and Research 162
5 The Language of Technology 163
Test 3 66 6 The Language of Man and the Natural World 164
Listening module 66 7 The Language of the Urban Environment 165
Reading module 73 8 General Academic Language 166
Writing module 85
Speaking module 87 Answer Key 167
Test 4 88 Tapescripts 190
Listening module 88
Reading module 95
Writing module 106
Speaking module 108
`