7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Икономически алтернативи трето издание, Тошкова 1999г.

Икономически алтернативи трето издание, Тошкова 1999г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Синтезирано- съдържание
Глава I

ДО РАЖДАНЕТО НА НАУКАТА 20

ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ ДО ПОЯВАТА НА КЛАСИЧЕСКИЯ ИКОНОМИКС
Глава 2

КЛА СИЧЕСКИЯТ ИКОНОМИКС 54 Глава 3

ПОПУЛЯРЕН ИКОНОМИКС 132
Глава 4

ДРЕБНОБУРЖОАЗНА КРИТИКА НА КАПИТАЛИЗМА 145 Глава 5

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДОКТРИНИ 158
Глава в

НЕОКАА СИЧЕ СКА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ 176 Глава 7
АМЕРИКАНСКИЯТ ИНСТИТУЦИОНААИЗЪМ 209 Глава 8

КЕЙНСИАНСКА ТА РЕВОЛЮЦИЯ - КОРЕКТИВ НА ЛИБЕРАЛНАТА ИДЕЯ. НЕ ОКЕЙНСИАНСТВО 234
Глава 8

НЕОЛИБЕРААИЗЪМ: ОТНОВО ЗА ,МИНИМШ ДЪРЖАВ.А 253
Глава 10

КРИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА 281


     за повече информация: 088 682 47 47

 

`