7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Fit baby, smart baby, your baby! Doman, Hagy

Fit baby, smart baby, your baby! Doman, Hagy

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.50лв


За повече информация: 088 682 47 47

Съдържание

SECT10N 1
 
PHYSICAL INTELLIGENCE, THE BACKGRQUND
 
1. Physical Intelligence^ 7
 
2. All Chiidren Can Be Physically Superb, 19
 
3. Parents and Priorities, 23
 
4. The Evan Thomas Inštitúte and Opportunity 31
 
5. The Principles of Measuring Physical Intelligence, 37
 
6. Multiplying Physical Intelhgence, 47
 
SECTION 2
 
MULTIPLYING YOUR BABÝ'S PHYSICAL INTELLIGENCE
 
7. Newborns—Right-Side Up or Upside Down?, 53
 
8. Stage I, The Early Brain Stem and Cord, 59
 
9. Stage II, The Brain Stem and Early Subcortical Areas, 93
 
10. Stage III, The Midbrain and Subcortical Areas, 115
 
11. Stage IV, The Initial Cortex, 139
`