7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Инфекциозни болести при кучето и котката първо издание, Илия Цачев 2010г.

Инфекциозни болести при кучето и котката първо издание, Илия Цачев 2010г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


1, Гана 5
2* Инфекциозен хепатит 15
• Ацидофилен клетъчен хепатит 24
3., Парвовироза 26
4., Коронавирусен ентерит 34
• Респираторна коронавироза 39
® Пантропна коронавироза 39
5.> Инфекциозен трахеобронхит 40
6. Г рип 47
7. Моноцитна ерлихиоза .52
8. Гранулоцитна анаплазмоза 61
9. Лаймска болест 64
10. Лептоспироза 71
11. Тетанус 78
12. Висцерална лайшманиоза 84
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПРИ КОТКАТА
1.3. Панлевкопения 93
14.- Инфекциозен ринотрахеит 99
15, Калицивироза 104
16. Инфекциозен перитонит 108
17. Левкемия 114 .
18, Иму но дефицитен синдром 122
19, Хламидиоза 128
20. Хемотрофна микоплазмоза (хемобартонелоза) 133

За повече информация : 088 682 47 47

`