7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Информатика и информационни системи, Велев 2008г.

Информатика и информационни системи, Велев 2008г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Предговор
Настоящият учебник обхваща учебния материал по дисциплината „Информатика”, която се чете пред студентите от всички специалности в Университета за национално и световно стопанство.

Предназначението на дисциплината е да даде съответните знания и умения за използване и прилагане на съвременните информационни технологии в работата на всеки .икономист. Освен това, учебникът може да се ползва от широк кръг читатели - както начинаещи, така и напреднали. Не е необходима предварителна подготовка за усвояване на лекционния материал.

Съдържанието е структурирано в четиринадесет теми (глави), не само представящи основни понятия, дефиниции и постановки в областта на изчислителната техника въобще, но също така обхващащи и характеризиращи основни аспекти на най-новите достижения на информационните технологии, телекомуникациите и компютърни информационни системи с особено внимание на приложението им в сферата на икономиката. Тъй като всяка тема е относително независима от останалите, читателят е свободен да избира интересуващата го тематика без това да нарушава логическата структура на изложението и усвояването на материала.

За повече информация : 088 682 47 47

 
`