7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
JA Economics Study Guide

JA Economics Study Guide

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.40лв


CONTENTS

 

Chapter 1 What is Economics?   1
 
Chapter 2 Free Enterprise in the United States 13
 
Chapter 3 Demand 21
 
Chapter 4 Supply   29
 
Chapter 5 Market-Clearing Price 35
 
Chapter 6 Consumers, Savers, and Investors 43
 
Chapter 7 The Business of Free Enterprise. 53
 
Chapter 8 Financing a Business 61
 
Chapter 9 Production and Productivity 71
 
Chapter 10 The U.S. Labor Force 79
 
Chapter 11 Competition Among Businesses   87
 
Chapter 12 Government and the United States Economy 95
 
Chapter 13 Money and Financial Institutions 103
 
Chapter 14 Economic Stability 109
 
Chapter 15 International Trade 121
 
Chapter 16 Our Globalized World 131
`