7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Психология на лидерството, Димитър Иванов

Психология на лидерството, Димитър Иванов

Сумата се прибавя директно в кошницата
12.00лв


Психология на лидерството, Димитър Иванов

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
Лекция 1
Добродетелите арете от античността до днес
Идейно-образна детерминираност на индивида
Вътрешни сили на личността
Времеви и пространствени параметри на лидера
Лекция 2
Лидер и лидерство
Лидер
Лидерство
Видове лидерство

За повече информация: 0886 82 47 47

`