7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Мениджмънт на сигурността и отбраната   -  Иванов 2008

Мениджмънт на сигурността и отбраната - Иванов 2008

Сумата се прибавя директно в кошницата
6.24лв


Съдържание
 
Увод
 
Тема 1. ЕВОЛЮЦИЯ НА РАЗБИРАНЕТО ЗА СИГУРНОСТ
 
1. Класическо разбиране за сигурност
 
2. Национален контекст на сигурността
 
3. Глобални заплахи за сигурността след Студената война
 
4. Сигурност и "Новата война"
 
5. Обзорни въпроси, нови термини и литература
 
Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА
 
1. Политика и политически процес
 
2. Власт и демокрация
 
3. Държава и право
 
4. Национална сигурност и отбрана
 
5. Национални ценности, интереси и цели на сигурността
 
6. Обзорни въпроси, нови термини и литература
 
Тема 3. СЪЩНОСТ, ФОРМАЛНО ОПИСАНИЕ
 
И ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА
 
1. Същност на сигурността
 
2. Описание на средата за сигурност
 
3. Формално описание на сигурността
 
4. Управление на сигурността и отбраната..
 
5. Политика за сигурност и отбрана
 
6. Обзорни въпроси, нови термини и литература
 
Тема 4. ВЪВЕДЕНИЕ В МЕНИДЖМЪНТА
 
НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА
 
1. Структура и цели на системата за управление
 
2. Характеристика на системата за управление
 
3. Предизвикателства пред управлението....
 
4. Особености на системата за управление
 
5. Гражданско общество и отношения "военни - цивилни"
 
6. Обзорни въпроси, нови термини и литература
 
Тема 5. РЕШЕНИЕТО В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА
 
1. Същност, видове и общи характеристики на решението
 
2. Особености на решението в сигурността и отбраната
 
3. Обкръжение, концепция и цикъл на решението
 
4. Количествено обосноваване на решенията
 
5. Характеристика на аналитичната поддръжка на решението
 
6. Направления за повишаване на ефективността на решението
 
7. Обзорни въпроси, нови термини и литература
 
Тема 6. УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА.
 
1. Закономерности, принципи и подходи при управление
 
2. Видове, методи и техники за организационно управление

 

За повече информация: 0886824747

`