7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Микроикономика учебно помагало - Спасов и колектив 2011г

Микроикономика учебно помагало - Спасов и колектив 2011г

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


Съдържание
 
Предговор    5
 
Тема 1
 
ПОЛЕЗНОСТ И ПОТРЕБЛЕНИЕ  7
 
Тема 2
 
БЮДЖЕТНО ОГРАНИЧЕНИЕ
 
И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗБОР.......    22
 
Тема 3
 
ПРОИЗВОДСТВОТО В КРАТКОСРОЧЕН ПЕРИОД............... 39
 
Тема 4
 
ПРОИЗВОДСТВОТО В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЕРИОД   54
 
Тема 5
 
ФИРМА. РАЗХОДИ, ПРИХОДИ И ПЕЧАЛБА 68
 
Тема 6
 
СЪВ ЪРШЕН А КОНКУРЕНЦИЯ .80
 
Тема 7
 
НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ. МОНОПОЛ   91
 
Тема 8
 
МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ И ОЛИГОПОЛ 108
 
Тема 9
 
РЕСУРСНИ (ФАКТОРНИ) ПАЗАРИ.
 
ПАЗАР НА ТРУДА 126
 
Тема 10
 
ПАЗАР НА КАПИТАЛ.
 
ПАЗАР НА ЗЕМЯ 145

За повече информация : 0886824747

`