7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
 Обща и клинична патология, Михайлов

Обща и клинична патология, Михайлов

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


Съдържание
Предговор   V
 
РАЗДЕЛ I. ОБЩА ПАТОЛОГИЯ ! 1
 
Глава L Предмет, задачи и методи на патологията - Б. Анави 1.
 
Глава 2. Увреждания на клетката и междуклетъчното вещество -
 
3. Запрянов 1 4
 
Глава 3, Некроза и апоптоза - Ив. Михайлов 18
 
Глава 4. Нарушения на кръвообръщението и лимфообръшението -
 
Б. Анави    24
 
Глава S. Възпаление - С. Начев ..46
 
Глава 6. Патология в а имунния отговор - С. Начев 56
 
Глава 7. Компенсаторно-възстановителни процеси - Ив. Михайлов 65
 
Глава 8. Тумори - 3. Запрянов   74
 
Глава 9, Нарушения в развитието на организма (малформации) -
 
Ив. Михайлов 88
 
РАЗДЕЛ IL КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 91
 
Глава 10. Заоолявания на храносмилателната система"- С: Начев 91
 
Глава II. Заболявания на сърдечно-съдовата 130
 
Глава 12. Заоолявания ка згихателната система - 3. Запрянов 154
 
....Глава 13. Заболявания на отделителната система 163
 
. Глава.14, Заболявания на кръвотворната система - Ив.■Михайлов....... 176
 
Глава 15. Заболявания на лимфните възли - Ив. Михайлов .184
 
Глава 1й„ Заболявания на ендокринната система ~ Ив, Михайлов 187

За повече информация: 088 682 47 47

`