7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Основи на финансите - учебно помагало - Манов, Кънева, Иванова и колектив 2012г.

Основи на финансите - учебно помагало - Манов, Кънева, Иванова и колектив 2012г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Учебно помагало по основи на финансите - Манов, Кънева, Иванова и колектив 2012г.

За повече информация : 0886 82 47 47 

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Част първа
 
ПАРИ, ПАРИЧЕН ОБОРОТ, ПАРИЧНИ ПАЗАРИ И ПАРИЧНИ ОТНОШЕНИЯ ... 7
 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ 8
 
Тема 1. ПАРИ 14
 
Тема 2. ПАРИЧЕН ОБОРОТ 51
 
Тема 3. ПАРИЧНИ ПАЗАРИ И ПАРИЧНИ ОТНОШЕНИЯ 71
 
КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ Й СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ 88
 
Част втора
 
БАНКОВО ДЕЛО 89
 
ОБРАЗОВА ТЕЛНИ ЦЕЛИ 90
 
Тема 4. СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ, ОБХВАТ И СУБЕКТИ НА БАНКОВОТО
 
ДЕЛО 96
 
Тема 5. БАНКИ И БАНКОВИ СИСТЕМИ 101
 
Тема 6. ПАСИВНИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 118
 
Тема 7. АКТИВНИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 128
 
Тема 8. РАЗПЛАЩАТЕЛНИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ
 
БАНКИ 146
 
КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ И СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ 157
 
Част трета
 
ФИНАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯТА 159
 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЕЛИ 160
 
Тема 9. СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ, ОБХВАТ И СУБЕКТИ НА ФИНАНСИТЕ НА
 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 166
 
Тема 10. АКТИВИ И ПАСИВИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 171
 
Тема 11. ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ... 180 Тема 12. ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ... 187
 
Тема 13. ИНВЕСТИЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 197
 
Тема 14, ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ... 209 КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ И СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ 225
 
Част четвърта
 
ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 227
 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ 228
 
Тема 15. СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ, ОБХВАТ И СУБЕКТИ НА ПУБЛИЧНИТЕ
 
ФИНАНСИ   234
 
Тема 16. ПРИХОДИ НА ДЪРЖАВАТА 239
 
Тема 17. РАЗХОДИ НА ДЪРЖАВАТА    266
 
Тема 18. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ 294
 
КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ И СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ 301
 
Част пета
 
ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ 303
 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ 304
 
Тема 19. ЗАСТРАХОВАНЕ 308
 
Тема 20. СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 316
 
КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ И СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ 330
 
УЧЕБНА ПРОГРАМА 331
 
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТЕН ТЕСТ 336
`