7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
 Основи на проектирането на мехатронни системии Малаков

Основи на проектирането на мехатронни системии Малаков

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №1
 
МЕТОДИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНОТО ТВОРЧЕСТВО.
 
КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ И ИНТЕРНЕТ БИБЛИОТЕКИ 4
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №2
 
ИНТУИТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНОТО
 
ТВОРЧЕСТВО   11
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №3
 
СИСТЕМНИ МЕТОДИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНОТО
 
ТВОРЧЕСТВО 17
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №4
 
РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПЦИЯТА НА МЕХАТРОННИ
 
СИСТЕМИ ; 24
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №5
 
ГЕОМЕТРИЧНО ПРОСТРАНСТВЕНО ОФОРМЯНЕ НА
 
ИЗДЕЛИЕТО 32
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №6
 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГРЕШКИ В КОНСТРУКЦИЯТА, СМУЩАВАЩИТЕ
 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ И РИСКА 41
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №7
 
ИЗБОР НА КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕХАТРОННИ
 
СИСТЕМИ   47
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №8
 
СКАЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
 
ПОКАЗАТЕЛИ НА МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ 57
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №9
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРИОРИТЕТА НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ИЗБОР НА
 
ОПТИМАЛЕН ВАРИАНТ   68
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №10
 
ИЗБОР НА ОПТИМАЛЕН СТРУКТУРЕН ВАРИАНТ В УСЛОВИЯ НА
 
ОПРЕДЕЛЕНОСТ 78
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №11
 
ИЗБОР НА ОПТИМАЛЕН ВАРИАНТ В УСЛОВИЯ НА РИСК И
 
НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ   92
 
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №12
 
ФУНКЦИОНАЛНО СТОЙНОСТЕН АНАЛИЗ 99

За повече информация: 088 682 47 47

`