7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Политическите партии  -  Асенов 2010

Политическите партии - Асенов 2010

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Политическите партии  -  Асенов 2010

 

 За повече информация: 0886 82 47 47

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР 9
 
Раздел I
 
ВЪПРОСИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА И ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ 13
1.1. Изследователски подходи и методи за анализ на
 
политическите партии и партийните системи 13
 
1.2. Зараждане и развитие на научните изследвания за
 
политическите партии 22
 
1.3. Произход и утвърждаване на политическите партии 37
 
1.4. Подходи за дефиниране на политическите партии 52
 
Раздел II
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
 
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ 69
 
11.1. Организационна структура на политическите партии 69
 
11.2. Вертикални, хоризонтални и парламентарни структури на
 
партийната организация 96
 
11.3. Национални ръководни органи на политическите партии --
 
формиране и правомощия 1 10
 
Раздел III
 
ПАРТИИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА
 
111.1. Функции на партиите в политическия процес
 
Ш.2. Класификация на политическите пар тии
 
111.3. Политически и институционални механизми на взаимоотношенията партии - държавни инсти туции
 
Раздел IV
ПАРТИЙНИТЕ РЕСУРСИ 165
 
IV. 1. Идейно-програмен ресурс на политическите партии 1
`