7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
 Приобщаващо образование 2019 - Костова, Сийка

Приобщаващо образование 2019 - Костова, Сийка

Сумата се прибавя директно в кошницата
14.50лв


Сдъдържание
Увод / 7

Идеята за приобщаването в образованието / 13

Интегрирано образование/интегрирано обучение, образователна интеграция /13

Социално включване, социална интеграция, социална кохезия / 17 Включващо/приобщаващо образование / 23

Понятието „приобщаващо образование" като „понятие-чадър" / 27 Задачи / 33 Литература / 37

„Различните" деца като субекти на включването/приобщаването в образованието / 40

Оценностяване на разнообразието като съвкупност от различия в обществото / 40

Отношението норма-различие в образователен контекст/48 Идентичностни проявления в контекста на приобщаващото образование/ 54

Образователното пространство за обучение на „различните" деца / 65 Задачи / 74 Литература / 74

Световна и европейска политика по отношение на включването/ приобщаването в образованието / 77

Основни концепции и понятия в контекста на политиките за социално включване и приобщаване чрез образование / 77 Понятието разнообразие / 77 Концепцията за социалната справедливост/84 Парадигмата за човешкото развитие / 92 Концепцията за независим живот / 100 Развитие на концепцията за приобщаващото образование в световен и европейски план / 105 Задачи /117 Литература /118

 

За повече информация: 088 682 47 47

`