7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Проектиране на организационни структури, Ангелов 2009г.

Проектиране на организационни структури, Ангелов 2009г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.20лв


Проектиране на организационни структури, Ангелов 2009г.

 За повече информация: 0886 82 47 47

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР   7
 
ЧАСТ 1
 
ОСНОВНИ ТРУДНОСТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ
 
НА ОРГНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 9
 
д) ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА - трудност № 1....! 9
 
1.1. Ролите в организацията  13
 
1.2. Отдели: функции и Сектори 14
 
1.3. Диференциация в БА.Р. и Грил  16
 
1.4. Вертикална и хоризонтална диференциация.... 17
 
1.5. Трудности при създаване на организационния модел 18
 
, ' 2Ј БАЛАНС МЕЖДУ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И
 
ИНТЕГРАЦИЯ - трудност 35!Ь 2. 19
 
2.1. Интеграция и интегриращи механизми 20
 
: 35 БАЛАНС МЕЖДУ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И
 
' " ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ - трудност № 3 26
 
3.1. Централизация срещу децентрализация на властта.. -...27
 
4. БАЛАНС МЕЖДУ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ВЗАИМНО
 
ПРИСПОСОБЯВАНЕ - трудност № 4    29
 
4.1. формализация: писани правила 30
 
4.2. Социализация: Осъзнати норми ;   30
 
4.3. Стандартизация срещу взаимно приспособяване 31
 
5. МЕХАНИЧНИ И ОРГАНИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ
 
СТРУКТУРИ     33
 
5.1. Механични структури 1 34
 
5.2. Органични структури 35
 
5.3. Вероятностен подход при проектирането
 
на организацията     37
 
5.4. Лорънс и Лорш за диференциацията, интеграцията и средата... 38
 
5.5. Бърнс и Столкър за органичната срещу механичната
 
структури и средата..   41
 
ЧАСТ II
 
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА:
 
ВЛАСТ И КОНТРОЛ
 
1. ВЛАСТТА: КАК И ЗАЩО СЪЩЕСТВУВА ВЕРТИКАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА  47
1.1. Поява на йерархията 47
 
1.2. Размер и граници на нарастване 48
 
2. ПРОБЛЕМИ В МНОГОСТЕПЕННИТЕ (ОСТРОВЪРХИ)
 
СТРУКТУРИ  52
 
2.1. Комуникационни проблеми : 52
 
2.2. Мотивационни проблеми 53
 
2.3. Бюрократични разходи     54
 
3. ПАРКИНСОНОВИ истини..:  55
 
3.1. Идеалният брой йерархични нива: къса верига
 
на командите   55
 
3.2. Норма на управляемост 56
 
4. ХОРИЗОНТАЛНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ   60
 
5. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ       62
 
6. СТАНДАРТИЗАЦИЯ   .64
 
7. ПРИНЦИПИ НА БЮРОКРАЦИЯТА   66
 
7.1. Предимства на бюрокрацията     72
 
8. УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛИ (ЦЕЛЕВО УПРАВЛЕНИЕ) 74
 
9. ВЛИЯНИЕТО НА НЕФОРМАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 75
 
10. УПЪЛНОМОЩАВАНЕ И САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ
 
ЕКИПИ    78
 
ЧАСТ III
 
ПРОЕКТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ         83
 
1. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА 83
 
1.1. Предимства на функционалната структура 85
 
1.2. Недостатъци на функционалната структура 85
 
1.2.1. Проблеми свързани с контрола във
 
функционалната структура 85
 
1.2.2. Проблеми, свързани с комуникацията 86
 
1.2.3. Проблеми, свързани с измерване на приноса .....86
 
1.2.4. Проблеми по отношение на териториалното
 
разположение   87
 
1.2.5. Проблеми, свързани с потребителите 87
 
1.2.6. Стратегически проблеми 87
 
1.3. Решаване на проблеми с контрола във функционалната
 
структура ; 88
 
1.3.1. От функционална към дивизионална структура 89
1.3.2. Преход към дивизионална структура 92
 
2. ДИВИЗИОНАЛНА СТРУКТУРА I: ТРИ ВИДА
 
■ ПРОДУКТОВИ СТРУКТУРИ 92
 
2.1. Продуктова структура 92
 
2.1.1. Продуктова дивизионална структура   92
 
2.1.2. Мултидивизионална структура 95
 
2.1.3. Групова (екипна) продуктова структура 105
 
3. ДИВИЗИОНАЛНА СТРУКТУРА И: ТЕРИТОРИАЛНА
 
(РЕГИОНАЛНА) СТРУКТУРА 109
 
4. ДИВИЗИОНАЛНА СТРУКТУРА III:
 
ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНА СТРУКТУРА 112
 
4.1. Матрична структура 114
 
4.2; Мултидивизионална матрична структура 119
 
4.3. Мрежова структура и организация без граници   120
 
ЛИТЕРАТУРА I 127
`