7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Протетична дентална медицина клиника - Андон Филчев 2014г.

Протетична дентална медицина клиника - Андон Филчев 2014г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
17.00лв


Протетична дентална медицина клиника - Андон Филчев 2014г.

 За повече информация: 0886 82 47 47

Съдържание
предговор   5
 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ   7
 
ЕТИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ 7
 
Теории за етиологията на заболяванията 7
 
Вътрешни фактори 9
 
Външни фактори 10
 
ПАТОГЕНЕЗА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО 10
 
Патогенетични механизми 10
 
Основни патогенетични механизми в медицината 11
 
ФУНКЦИОНАЛНА ПАТОЛОГИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА 12
 
МЕХАНИЗМИ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ПАТОЛОГИЯ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ 13
 
ФУНКЦИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ 17
 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЦИЕНТ ЗА ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 19
 
Регистрация 19
 
Анамнеза 20
 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЦИЕНТА   21
 
Параклинични изследвания 25
 
Диагноза 32
 
Прогноза 35
 
Показания и противопоказания за протетично дентално лечение 35
 
Лечебен план 38
 
Епикриза 38
 
История на заболяването 38
 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОТЕТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТЯХНОТО ЛЕЧЕНИЕ 45
 
ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОТЕЗНИТЕ КОНСТРУКЦИИ 45
 
ПОДГОТОВКА ЗА ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА УСТНАТА КУХИНА 48
 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АВКАЅЈО ОЕКТЕЅ 52
 
Протетично лечение на ИеѕФисбо согопае бепбѕ 61
 
Лечение със зъбни коронки 64
 
Подготовка за лечение на деѕЕисИо согопае с1епШ с изкуствена коронка 70
 
Клиника на изкуствените зъбни коронки 71
 
Клиника на временна коронка, 73
 
Индивидуална временна коронка 74
 
Недостатъци: 75
 
Временна щифтова коронка 76
 
Клиника на постоянна коронка   77
 
Клиника на цяла (обвивна) коронка   78
 
Инструменти за изпиляване   78
 
Препариране на зъбно пънче   85
 
Щифтова коронка   89
 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АИЕЖ1А РАКПАМЅ , 115
 
Класификация на частичното обеззъбяване 118
 
ПОДГОТОВКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЧАСТИЧНО ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ 120
 
ИЗБОР НА ВИД ЧАСТИЧНО ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ 121
 
СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МОСТОВИТЕ И ЧАСТИЧНИТЕ ПРОТЕЗИ 124
 
ЧАСТИЧНО ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ С ФЕНОМЕН НА ООВОМ 126
 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АВЕИТТА РАКПАПЅ С МОСТОВА ПРОТЕЗА   129
 
Класификация на мостовите протези           129
 
Планиране на мостова протеза       134
 
Функционално-механичен подход     135
 
Клиника на мостовите протези 143
 
Клинични особености на различните видове мостови протези 146
Мостови протези с вътрекоронкови крепители системите 1ГОА и СВXV 155
 
Мостови протези по СА13/САМ системата 158
 
Мостови протези със стъклена опора 162
 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СНЕМАЕМИТЕ ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ 166
 
ПОДГОТОВКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЧАСТИЧНО ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ 167
 
ЛЕЧЕНИЕ СЪС СНЕМАЕМА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА 167
 
Избор на снемаема частична протеза 167
 
ПЛАНИРАНЕ НА ШЕЛКОВА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА   169
 
ПЛАНИРАНЕ НА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА С МЕТАЛЕН СКЕЛЕТ 174
 
Принципи на планиране 175
 
КЛИНИКА НА ЧАСТИЧНИТЕ ПРОТЕЗИ   179
 
Лжустиране на частичната протеза. Екстраорален оглед 182
 
ВИДОВЕ ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ 183
 
Комбинирано зъбопротезиране, според вида на свързване 190
 
ТРАВМА ОТ ОКЛУЗИЯ ТКА1ЈМА ОССШЅАЕ1Ѕ   203
 
ПАРАФУ НКЦИИ 209
 
(ЖЛУЗАЛНИ КОНТАКТИ, ПРЕЖДЕВРЕМЕНЕН КОНТАКТ И ОКЛУЗО
 
АРТИКУЛАЦИОНЕН БЛОКАЖ '....214
 
СЕЛЕКТИВНО ИЗПИЛЯВАНЕ       217
 
Отстраняване на преждевременен контакт 219
 
Отстраняване на оклузо-артикулационен блокаж 220
 
ШИНИРАНЕ НА ЗЪБИТЕ 222
 
Снемаемо постоянно шиниране 225
 
Неснемаемо постоянно шиниране 226
 
Показатели определящи вида на шиниране 227
 
Ангажираност на дъвкателната или режещата повърхност 228
 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНО ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ - АОЕБГПАТОТАиЅ 229
 
Морфологични и функционални промени след цялостно обеззъбяване 229
 
Операции на лигавицата 240
 
Отпечатъчен материал 244
 
Определяне на междучелюстна релация 250
 
Оклузионна равнина 251
 
Височина на челюстна релация 251
 
Шпателна проба. Виж частични протези 263
 
Предаване на целите протези 263
 
Прилягаме, задържане и стабилност 264
 
Ребазиране на целите протези 268
 
СПЕЦИАЛНИ ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ СЛЕД ЦЯЛОСТНО ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ 270
 
Цяла протеза с метална плака и порцеланови зъби 275
 
Цяла протеза с метална плака и пластмасови зъби 276
 
ИМЕДИАТНИ ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ   276
 
Интраалвеоларна цяла протеза 278
 
ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТАТИ 279
 
Зъбопротезиране върху интраосални имплантати 280
 
Параклинични изследвания 281
 
Причини за неуспешно зъбопротезиране върху имплантати 290
 
ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 290
 
АДАПТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА КЪМ ПРОТЕЗИТЕ 297
 
УВРЕЖДАНЕ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ ОТ ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 299
 
ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЯКОИ ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ЧЕЛЮСТНИТЕ
 
СТАВИ И ДЪВКАТЕЛНИТЕ МУСКУЛИ 304
 
ТРАВМА НА Н1ЅС1ЈЅ АКТ1С1ЉАК1Ѕ 305
 
ПРИВИЧНА ЛУКСАЦИЯ   306
 
МЕХАНОТЕРАПИЯ НА ДЪВКАТЕЛНИТЕ МУСКУЛИ 308
`