7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
 Ръководство за решаване на задачи по висша математика част 1

Ръководство за решаване на задачи по висша математика част 1

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.80лв


' ПР08ЕРК 2004
Глава I
 
Въведение във висшата алгебра
 
§ I. Комбинаторика .
 
§ 2. Детерминанти .
 
§ 3. Система линейни алгебрични уравнения .........
 
§ 4. Комплексни числа .....
 
§ 5. Полиноми
 
Глава II
 
Аналитична геометрия на равнината
 
§ б. Координатни системи
 
§ 7. Права линия
 
§ 8. Окръжност . .
 
§ 9. Елипса, хипербола и парабола
 
§ 10. Обща теория на линиите от втора степен
 
§ 11. Геометрични места .
 
Глава III
 
Аналитична геометрия на пространството
 
§ 12. Координатни системи в пространството
 
§ 13. Вектори. Действия с вектори
 
§ 14. Уравнение на равнина и права .
 
§ 15. Уравнение на повърхнина и на линия
Сб. 2010
СЪДЪРЖАНИЕ,
телефон за контакти: 0886 82 47 47
`