7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
180 Подвижни и спортноподготвителни игри, Кавдански 2019г.

180 Подвижни и спортноподготвителни игри, Кавдански 2019г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


За повече информация: 088 682 47 47

Съдържание

Увод 3
 
Глава първа:
 
Подвижните игри в образователния процес по физическо възпитание и спорт. Класификация 5
 
1.1. Подвижните игри в отделните степени на образователната система 9
 
1.2. Основни характеристики на подвижните игри 12
 
Глава втора:
 
Подвижните игри в училищното физическо възпитание
 
14
 
11.1. Организация и методика на преподаване 14
 
11.2. Подвижните игри в урока по физическо възпитание и
 
спорт 17
 
111.3. Подвижните игри в развитие на кондиционните
 
способности 21
 
Глава трета:
 
Подвижните игри в спортната подготовка... 25
 
111.1. Подвижните игри в различните периоди от развитието
 
на спортиста 26
 
111.2. Подвижните игри в тренировъчното занимание 31
 
Глава четвърта:
 
Основни характеристики на видовете подвижните игри
 
  34
 
Глава пета:
 
Описание на видовете подвижни игри   42
 
V.!. Игри с организиращ характер 42
 
У.2. Лекоатлетически игри   45
 
Игри е бягане       45
 
Игри със скачане   66
 
Игри с хвърляне и тласкане 77
`