7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Стопанска история - Сборник с материали за самоподготовка - Костов, Велева, Димитров, Пенчев и Стоянов 2013г

Стопанска история - Сборник с материали за самоподготовка - Костов, Велева, Димитров, Пенчев и Стоянов 2013г

Сумата се прибавя директно в кошницата
11.00лв


Стопанска история - Сборник с материали за самоподготовка - Костов, Велева, Димитров, Пенчев и Стоянов 2013г  

За повече информация : 0886 82 47 47 

 

Съдържание
ПРЕДГОВОР 5
 
ПЪРВА ЧАСТ 9
 
Икономическото развитие през древността и средновековието 11
 
Утвърждаване на капиталистическата пазарна икономика 23
 
Индустриалната революция от края на XVIII и началото на XIX век 35 Основни фактори за икономическото развитие
 
през „дългия” XIX век 49
 
Стопанското преустройство на основните държави в Европа и в САЩ през “Дългия XIX век” 63
 
Раждането на българския капитализъм 77
 
Световната икономика 1919 - 1929 г 91
 
Депресия и война 1929 - 1945 г 105
 
Българският капитализъм 1919- 1944 г 119
 
Икономическото развитие на света 1945 - 1973 г 137
 
Възход и падение на централно-планираните икономики в СССР и източна Европа 153
 
Българският социалистически експеримент и неговият крах 167
 
Азиатските икономически „чудеса” в края на XX век 183
 
Икономическо развитие на света в края на XX век 197
 
Пари, банки и международна парична система 211
 
Балони и пирамиди 225
 
ВТОРА ЧАСТ 239
 
Капитализмът - същност, произход и еволюция.... 241
 
Стопанско развитие на българските земи
 
през епохата на Възраждането 263
 
Промените в икономика на Европа
 
от XVI до средата на XVIII век   269
з

 

 
`