7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Увод в стопанската история - Костов, Велева, Димитров, Пенчев, Стоянов 2013г

Увод в стопанската история - Костов, Велева, Димитров, Пенчев, Стоянов 2013г

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.90лв


Увод в стопанската история - Костов, Велева, Димитров, Пенчев, Стоянов 2013г

За повече информация : 0886 82 47 47 

 

Съдържание
1. ВЪВЕДЕНИЕ: КАКВОЕ СТОПАНСКА ИСТОРИЯ
 
И ИМА ЛИ СМИСЪЛ ОТ НЕЙНОТО ИЗУЧАВАНЕ? 7
 
доц. д-р Пенчо Д. Пенчев
 
2. ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ДРЕВНОСТТА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО 13
 
2Л. Първобитнообщинен строй 14
 
2.2. Икономиката на робовладелските общества 15
 
2.3. Икономиката през средновековната епоха 19
 
доц. д-р Лиляна Велева
 
3. УТВЪРЖДАВАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 29
 
3.1. Великите географски открития 31
 
3.2. Последици от Великите географски открития 32
 
3.3. Трансформации в производството и търговията 35
 
3.4. Първоначално натрупване на капитала.
 
От материална към финансова експанзия 42
 
доц. д-р Лиляна Велева
 
4. ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
 
ОТ КРАЯ НА XVI11 И НАЧАЛОТО НА XIX В 46
 
4.1. Предпоставки 47
 
4.2. Индустриалната революция във Великобритания 48
 
4.3. Последици от Индустриалната революция 53
 
4.4. Икономическите и финансовите кризи до средата на XIX в 55
 
д-р Марко Димитров
 
5. ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО
 
РАЗВИТИЕ ПРЕЗ "ДЪЛГИЯ" XIX В 65
 
5.1. Население и природни ресурси 66
 
5.2. Научно-технически постижения.
 
Разпространение и влияние върху икономиката 71
 
5.3. Големият бизнес и институциите 75
 
5.4. Колониализъм и икономически империализъм 79
 
доц. д-р Пенчо Пенчев
 
6. СТОПАНСКОТО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОСНОВНИТЕ ДЪРЖАВИ
 
В ЕВРОПА И В САЩ ПРЕЗ "ДЪЛГИЯ" XIX В 83
 
6.1. Икономическо развитие на Великобритания 83
 
6.2. Стопанството на САЩ 86
 
6.3. Икономиката на Франция 90
 
6.4. Стопанството на Германия 93
 
6.5. Стопанството на Русия 97
 
доц. д-р Евгени Костов
 
7. РАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛИЗЪМ 101
 
7.1. Преход към Новото време 101
 
`